Skip to content

Hvordan snakke med barn om tanker og følelser?

Verktøy til hjelp i følelsesregulering.

Barns følelser i barnehagen og skolen

Barn viser ulike og sammensatte følelser i ulike situasjoner. Når de er trygge er de ofte glade avslappet, og vil gjerne utføre ulike aktiviteter. Når barn er utrygge er det nesten motsatt: de kan bli urolige og rastløse eller de trekker seg inn i seg selv eller isolerer seg. Da har de kanskje ikke så lyst til å gjøre noe og føler seg gjerne triste. Det er vanlig at barn viser ulike følelser i løpet av dagen og at de kan skifte i humør. Dette kan oppleves som vanskelig for noen barn og unge, mens for andre oppleves dette som naturlig, for det er slik de har det i hverdagen. 

Det finnes mange ulike følelser. Her presenterer vi noen grunnfølelser i tre følelseshjul: 

folelseshjul-1-01
Følelseshjul 1 med fire grunnfølelser
folelseshjul-2-01
Følelseshjul 2 med seks grunnfølelser
folelseshjul-3-01
Følelseshjul 3 med ni grunnfølelser

Det viktigste er at barn og unge kan sette navnet på de fire hovedgrunnfølelsene i Følelseshjul 1. Det kan også være nyttig at de kan flere følelser og da kan det suppleres med de neste hjulene, slik at de kan kjenne igjen og sette navn på følelsene. 

Hvor i kroppen kjenner du følelsen? 

Gelefiguren er inspirert av Anne Lise Fredriksen

Noen barn opplever at følelsene sitter ulike steder i kroppen. Noe opplever smerte eller glede i hjertet, andre har vondt i hodet eller føler at beina skjelver når de blir redde. Her er Følelsesfiguren, hvor barna kan peke og snakke om hvor følelsen sitter eller de kan tegne følelsene:

Hvorfor har vi så ulike følelser?

Noen barn er mer sårbare enn andre. Det kan dreie seg om genetiske forhold eller at de har opplevd hendelser som bidrar til dette. Det gjør at noen barn kan reagere med sterke følelser på noen situasjoner som andre takler greit.