Skip to content

Barns følelser i barnehagen og skolen

Hvilken følelse tror du dette ansiktet viser?

Det er vanlig at barn viser ulike følelser i løpet av dagen og at de kan skifte i humør. Dette kan oppleves som om barn kan gå litt inn og ut av følelser. Det som er vanskelig for noen barn og unge, kan oppleves som naturlig og enkelt for andre. Barn er ulik og har med seg ulik erfaring. Det finnes mange ulike følelser. Her presenterer vi noen grunnfølelser i tre følelseshjul: 

Snurr pila på Følelseshjulet

folelseshjul-1-01
Snurr følelseshjul 1
folelseshjul-2-01
Snurr følelseshjul 2
folelseshjul-3-01
Snurr følelseshjul 3

Det viktigste er at barn og unge kan sette navnet på de fire hovedgrunnfølelsene i Følelseshjul 1. Det kan også være nyttig at de kan flere følelser og da kan det suppleres med de neste hjulene, slik at de kan kjenne igjen og sette navn på følelsene.

Når barna kjenner navnet på følelsene er det enklere å kommunisere egne følelser til andre. Det er også enklere for dem å tolke og forstå andre sine følelser.

Hvor i kroppen kjenner du følelsen? 

Noen barn opplever at følelsene sitter ulike steder i kroppen. Noe opplever smerte eller glede i hjertet, andre har vondt i hodet eller føler at beina skjelver når de blir redde. Her er Følelsesfiguren, hvor barna kan peke og snakke om hvor følelsen sitter eller de kan tegne følelsene: