Skip to content

Hvem kan hjelpe meg?

Hvem kan hjelpe? Bruk tegningen eller tegn en hånd selv. Skriv inn i hånda eller på fingrene hvem som kan hjelpe deg hvis du har det vanskelig. Kanskje trenge du  hjelp, trøst, en klem eller bare noen å  snakke med. Hvem vil du gå til viss du strever med noe?