Skip to content

 Toleransevinduet

Toleransevinduet for barn

Toleransevindu modellen kan være til stor hjelp i arbeidet med barn som har vært utsatt for traumer eller som opplever at humøret svinger. 

Modellen viser en ramme eller et vindu som illustrer hvordan følelser kan variere. Noen barn har et nokså stabilt humør og følelser, og de opplever en balanse i sin væremåte, som kan beskrives innenfor toleransevinduet. Når de opplever noe som er tilpasset barnets toleranse, så vil barnet`s følelser som regel svinge litt innenfor toleransevinduet. Dersom barnet opplever noe spennende eller noe leit så kan det tenkes at det følelsesmessig beveger seg utenfor toleransevinduet. De klarer da som regel å regulere følelsene sine, innenfor en viss grense. Noen barn strever mer enn andre med dette. For eksempel hvis de opplever stress, så kan de reagere med å falle ut av toleranseviduet, enten ved at de blir hyperaktivert eller hypoaktivert, ved at de går opp eller ned. De må da gjerne hjelpes tilbake i toleransevinduet sitt av en voksen. Barn som har et smalt toleransevindu trenger hjelp til å utvide dette. Dersom de får hjelp eller støtte, så kan de kanskje mestre ulike stress situasjoner bedre. 

Barn som svinger i humøret, eller har en tendens til å forbli fysiologisk aktivert over tid, og vise uro, eller deaktivert og vise tristhet eller trekke seg unna andre, har behov for å få utvidet sitt toleransevindu. Dersom de får hjelp eller støtte til å utvide dette, så kan de kanskje mestre endringer i situasjoner eller sosiale situasjoner bedre. 

toleransevindu-01
Toleransevinduet

Adapted with permission from P. Ogden & K. Minton, 2000 Siegel, D. 1999

Hvem kan hjelpe meg?