Skip to content

Styrken på følelser

Føleleses-termometer

Når barnet opplever sterke følelser så kan det av og til være nyttig at barnet viser den voksne hvor kraftige følelsen er. Det kan gjøres på et følelsestermometer, hvor barnet graderer følelsesstyrken på en skala fra null til ti, hvor null er minst og 10 er sterkest. Barn liker ofte å skalere følelsene som de har, og dette kan være en metode som gir dem noen enkle redskap for å formidle styrken i følelsene de opplever.

Følelsestermometer